Galerija
30+ godina iskustva
2000 m² prostora
kvalitet ISO 9001:2008 (9001:2015)

Podaci kompanije

FRITECH d.o.o. Prokuplje

ul. Partizanska bb

18400 Prokuplje

00 381 27 329 717

00 381 60 6358 444

Poreski identifikacioni broj-PIB : 102235305
Matični broj : 17436708
Šifra delatnosti : 2059

Tekući računi:
OTP Banka 325-9500700036597-14
Komercijalna Banka 205-23779-46

Mail office@fritech.co.rs

Mapa