Novosti

30.01.2018

 

U saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu odobren nam je inovacioni vaučer za realizaciju u pružanju usluga razvojnih ispitivanja rezervnih disk pločica kod teretnih vozila prema metodologiji određenoj u međunarodnom pravilniku UN/ECE 90.

31.12.2017

 

U saradnji sa firmom Logik.o.o. iz Niša razvijen je specijalizovan softver za poslovanje i proizvodnju.

28.03.2017

 

Ponovno uvođenje sertifikacije ISO 9001:2008 od strane Management Systems Certification d.o.o. (Licensed partner of DEKRA)

30+ godina iskustva
2000 m² prostora
kvalitet ISO 9001:2008 (9001:2015)