O nama

O Nama

FRITECH d.o.o. je privatna porodična firma osnovana 2002 god.Firmu su osnovali iskusni inženjeri Borivoje Paunović dipl.inženjer tehnologije i Vladislav Radosavljević dipl.inženjer mašinstva koji se bave frikcijom duže od 30 godina.Dugogodišnje iskustvo visoko stručnih kadrova obezbeđuje razvoj i osvajanje novih tehnologija na bazi bezazbestnih i kompozitnih materijala što u spoju sa savremenim procesom proizvodnje i adekvatnim softverom koji kontroliše tri glavna parametara pritisak,temperature i vreme donosi na tržište kvalitetan i visoko pouzdan proizvod.

 

Korišćenjem novih organskih materijala i vlakana u saradnji sa renomiranom nemačkom laboratorijom, dobijeni su kvalitetni frikcioni materijali koji obezbeđuju pouzdano, efikasno i meko kočenje uz malo habanje u svim uslovima eksploatacije.

Kao moderna kompanija,FRITECH d.o.o. svoj poslovni uspeh zasniva na visokom nivou kvaliteta svojih proizvoda koji su u potpunosti usaglašeni sa zahtevima korisnika i zahtevima važećih zakona i propisa, kao i na partnerskom odnosu kako sa korisnicima, tako i sa dobavljačima, ali i ostalim zainteresovanim stranama.Ovakva organizovanost je proizvod neprekidnog procesa osvajanja, usavršavanja i neposredne primene sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2015. Neki od elemenata su implementirani tehničkim standardima ISO/TS 16949.

 

Na samom početku svog poslovanja 2002 god, Fritech se prostirao na 100 m2,zatim na 500 m2 a kako se proizvodnja širila, tako se javljala potreba za većim kapacitetima kompanije, što je uticalo da kompanija Fritech d.o.o. sa sedištem na adresi D.Radosavljevića 78,18400 Prokuplje, svoje proizvodne kapacitete i celokupnu upravu 2017.godine preseli na novu lokaciju u industrijskoj zoni grada : Partizanska bb, 18400 Prokuplje. gde se na 2000 m² po najnovijoj bezazbestnoj tehnologiji i kompjuterski praćenoj proizvodnji odvija proces proizvodnje frikcionih proizvoda.

 

U bliskoj budućnosti se planira razvijanje i puštanje u rad savremene laboratorije za ispitivanje svih hemijskih i fizičko-mehaničkih karakteristika kao i ispitivanje disk pločica u pravoj srazmeri na dinamometru.

 

U cilju što boljeg ispunjenja zahteva kupaca, stalno je prisutno osavremenjivanje tehnologija proizvodnje i povećanje proizvodnog programa.

Ostvareni rezultati su omogućili,da od osnivanja firme do danas, kompanija Fritech d.o.o. beleži konstantni rast i razvoj o čemu svedoče merljivi podaci.

Osnovni podaci o firmi

MEŠOVITO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KOMPOZITNIH MATERIJALA I TRGOVINU FRITECH DOO PROKUPLJE

Skrećeni naziv: FRITECH DOO PROKUPLJE

Adresa sedišta:

ul.Dragoljuba Radosavljevića 78 ; 18400 Prokuplje,Srbija

Adresa proizvodnog pogona : Ul.Partizanska bb ; 18400 Prokuplje,Srbija

Poreski identifikacioni broj-PIB : 102235305

Matični broj : 17436708

Šifra delatnosti : 2059

Tekući računi:

OTP Banka 325-9500700036597-14 ;

Komercijalna Banka 205-23779-46

E-mail:office@fritech.co.rs ;

Sajt: www.fritech.co.rs

Kontakt

Komercijala:

Nikola Paunović +381 (0) 27/329-717

mob: +381 (0) 60/6358 444

E-mail: office@fritech.co.rs

Generalni direktor:

Borivoje Paunović +381 (0) 27/323-101

mob: +381 (0) 63/455 627

E-mail: paun@fritech.co.rs

Tehnička pitanja:

Vladislav Radosavljević +381 (0) 27/329-717

mob: +381 (0) 64/25 666 02

E-mail: vanja@fritech.co.rs

Računovodstavo :

Dragoslav Jovanović  +381 (0) 27/333-560

mob: +381 (0) 064/5481 539

Proizvodni program

    •  Disk pločice za putnička vozila

 

    •  Disk pločice za teretna i laka teretna vozila

 

    •  Disk pločice za teška teretna vozila,dampere i                     specijalna vozila

 

  •  Specijalni frikcioni proizvodi za industriju

Sertifikat

Politika kvaliteta

30+ godina iskustva
2000 m² prostora
kvalitet ISO 9001:2015

Podaci kompanije

FRITECH d.o.o. Prokuplje

ul. Partizanska bb

18400 Prokuplje

00 381 27 329 717

00 381 60 6358 444

Poreski identifikacioni broj-PIB : 102235305
Matični broj : 17436708
Šifra delatnosti : 2059

Tekući računi:
OTP Banka 325-9500700036597-14
Komercijalna Banka 205-23779-46

Mail office@fritech.co.rs

Mapa